Thứ sáu, 10/04/2020 - 16:43|
Chào mừng đã đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Ninh
 • THÔNG BÁO CỦA TRUNG TÂM GDTX TỈNH VỀ ÔN TẬP MÔN ANH VĂN ĐỂ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
  | Sở GD&ĐT Quảng Nam | 3509 lượt tải | 0 file đính kèm
  47_TB_TTGDTX.pdf
 • KẾ HOẠCH THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP
  | Sở GD&ĐT Quảng Nam | 3278 lượt tải | 0 file đính kèm
  120460_Ke hoach thi thang hang CDNNGD hang IV len III.pdf120460_KH thi thang hang CDNNGV.pdf
 • Quy trình thành lập Trung tâm Học tập cộng đồng
  | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem tại đây: 
 • Quy trình giải thể Trung tâm Học tập cộng đồng
  | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem tại đây: 
 • Quy trình đình chỉ hoạt động Trung tâm Học tập cộng đồng.
  | 115 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem tại đây: 
 • Quy trình tiếp nhận giáo viên, nhân viên từ nơi khác đến
  | 126 lượt tải | 1 file đính kèm
  Quy trình tiếp nhận giáo viên, nhân viên từ nơi khác đến. Xem tại đây: 
 • Quy trình cấp bằng tốt nghiệp THCS
  | 115 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem tại đây: 
 • Quy trình chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp THCS
  | 133 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem tại đây: 
 • Quy trình cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS
  | 139 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem tại đây: 
 • Quy trình cấp giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường
  | 119 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem tại đây: 
 • Quy trình cấp giấy phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
  | 106 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem tại đây: 
 • Quy trình chuyển trường đối với học sinh
  | 134 lượt tải | 1 file đính kèm
  Xem tại đây: